Prof.Dr.
Gündüz HORASAN
Birim
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 57 07